برای ایمنی گله‌ای در خوزستان باید ۵۰ درصد دیگر مردم کرونا‌ بگیرند!

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز: طبق بررسی مشخص شد علیرغم همه موارد بیماری، در خوشبینانه‌ترین حالت، میزان ایمنی تا کنون ۱۴ تا ۱۵ درصد بوده در حالی که اگر انتظار ایمنی گله‌ای داشته باشیم باید بیش از ۶۵ درصد افراد مبتلا شوند./ عصرجنوب