قوه قضائیه وارد کردن اتهام به استاندار خوزستان را غیر موجه دانست

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: خبرگزاری‌ قوه قضائیه به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: پرونده اتهامی در خصوص استاندار خوزستان، در دادسرای تهران مطرح نبوده و بر همین اساس وارد کردن اتهام به وی غیرموجه و فاقد مشروعیت قانونی است.
این خبرگزاری به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران از کسانیکه در جلسه دادگاه علنی شرکت می‌کنند خواسته؛ ضوابط قانونی و اخلاقی را مراعات نموده و ازانتشار محتوای جلسه دادگاه به ویژه در مورد افرادی که هنوز در خصوص آن‌ها تصمیم قضایی اتخاد نشده اجتناب کنند./ عصرجنوب