تجمع جوانان جویای کار شهر حر‌ منجر به بازداشت شهروند معترض شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: صبح امروز پنج‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ برای چندمین روز متوالی جوانان جویای کار شهر حر بیت‌چریم شهرستان شوش در شمال استان خوزستان با بستن دروازه وروری شهر، مسیر سرویس‌ کارکنان شرکت‌های مرتبط با کشت و صنعت را سد کردند.

تجمع‌کنندگان نسبت به بکارگیری‌ افراد غیرمحلی‌ در شرکت هفت‌تپه، کاغذسازی‌، حریر و صنایع مرتبط اعتراض داشته و استخدام‌های انجام شده را غیرمتعارف‌ می‌خوانند.

کانال خبری اگزار‌ که خبرهای شهر شوش را پوشش می دهد شامگاه پنج‌شنبه به نقل از منابع خود از بازداشت یک شهروندان شهر بیت چریم در پی تجمعات اعتراضی روزهای اخیر خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری عصرجنوب، این تجمعات در شهر حر‌ بیت چریم شوش پس از اعتراضِ گروهی جوانان جویای کار در شهر شعیبیه‌ شوشتر مقابل درب شرکت کشت و صنعت نیشکر شعیبیه (امام خمینی) آغاز شده است.

تجمعات روزهای گذشته جوانان شهر شعیبیه شوشتر‌ مقابل شرکت کشت‌ و صنعت امام خمینی نیز‌ در اعتراض به بکارگیری نیروهای غیرمحلی و بیکاری جوانان این شهر رخ داده است.

تجمع جوانان جویای کار در این شهر روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ با دخالت پلیس‌ و تنش‌ میان معترضین و نیروهای انتظامی به پایان رسید.

هرچند که پس از آن تجمعات اعتراضی‌، شرکت کشت و صنعت امام خمینی شوشتر با انتشار اطلاعیه‌ای هرگونه‌استخدام و به‌کارگیری جدید را تکذیب کرده‌ بود، اما جوانان بیکار همچنان به دنبال یافتن شغل‌ در شرکت‌های‌ مرتبط با صنایع وابسته به کشت و صنعت هستند./ عصرجنوب