اجرای سرود و نورافشانی برای قدردانی از کادر درمان بیمارستان نفت-ویدئو

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر، تیم جهادی این شرکت طی هماهنگی های انجام شده با قرارگاه پدافند زیستی شهرستان بندرماهشهر اقدام به ادامه عملیات شبانه روزی ضدعفونی مبادی ورودی و امکان عمومی شهرستان کردند.