تحصن آبداران آبفاروستایی‌ خوزستان مقابل اداره کل

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: تحصن آبداران‌ شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان مقابل ساختمان اداره کل در اعتراض به آنچه عدم دریافت ۷ ماهه دستمزد و مزایا اعلام کرده‌اند.