مدارس خوزستان تا نیمه اسفند تعطیل شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: بنابر اعلام استانداری خوزستان به منظور پیشگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا مدارس و مراکز آموزشی استان از هفته آینده دهم تا پانزدهم اسفند تعطیل شد.