مناظره کاندیداها در بندرامام خمینی به تنش کشیده شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: در مناظره کاندیداهای مجلس در بندرامام خمینی که توسط جوانان انقلابی برگزار شد، آقای حسنی یکی از کاندیداها سوالاتی را خطاب به امیر حیات مقدم کاندیدای دیگر مطرح کرد که گویا امیرحیات مقدم نتوانست پاسخ صحیح به سوالات بدهد و در بخش دیگر، حسنی ضمن ارائه پاسخ صحیح به امیرحیات‌ مقدم گفت: “زمانی که آن اتفاقات در ماهشهر و شهرک طالقانی (کوره‌ها) پیش آمد شما کجا بودید؟ که اگر امام جمعه این شهرک نبود، مشخص نبود چه اتفاقی در این منطقه می‌افتاد.”

 وی همچنین خطاب به امیر حیات مقدم گفت: “دوران بومی و غیربومی و استخدام در‌ پتروشیمی مربوط به زمان استانداری شما بود که شما نتوانستید هیچ کاری در‌ این خصوص کنید.”

 در این بین عده‌ای که گویا از هواداران امیر حیات مقدم‌ بودند به سمت جایگاه و آقای حسنی هجوم‌ بردند که با دخالت نیروی انتظامی و حضار موضوع پیش از درگیری به پایان رسید./ عصرجنوب