خبرگزاری فارس غش کرد!

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: خبرگزاری فارس استان خوزستان با پوشش‌ اخبار انتخاباتی کاندیدای خاص در اهواز، اصل بی طرفی خود را زیر پا گذاشت.

این خبرگزاری که گفته می‌شود منتسب به یک نهاد نظامی است، این روزها با تبدیل شدن به محل تبلیغات فلاحی مقدم از کاندیداهای اهواز، اصل بی طرفی و استقلال خود را زیر پا گذاشته و مورد انتقاد شدید مخاطبان قرار گرفته است./ عصرجنوب