#نه_به_پوستر_چسبانی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: همزمان با آغاز زمان‌ تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی، اسماعیل طرفی فعال محیط زیست از کاندیداهای انتخاباتی خواست تا با پیوستن به پویش #نه_به_پوستر_چسبانی و #نه_به_تخریب_چهره_شهرها و استفاده از ظرفیت‌ شبکه‌های اجتماعی برای آنچه #تبلیغات_سبز نام‌ گذاشته، به حفاظت از محیط زیست و چهره‌شهرها اولویت دهند.

متن یادداشت به این شرح است:

تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و غیرصنعتی‌ بشر‌ از جمله نابودی ریه‌‌های‌ کره خاکی (قطع درختان به منظور‌ تولیدات کاغذی و…) به سرعت در حال سخت‌تر‌ کردن و یا حتی ناممکن کردن حیات بر روی زمین است.

حفظ و تلاش برای حفاظت از زیبایی سیمای شهرهایی‌ که بناست خود عامل توسعه‌بخشی‌ و تبدیل آن به آرمان‌شهر مورد نظر باشیم نیز از اصلی‌ترین معیارهای سنجش [تعهد] به حقوق شهروندان و پایبندی به قانون به شمار می‌رود.

لذا، به عنوان دوستدار محیط زیست و کاندیدای پیشین انتخابات شورای اسلامی شهر که به #پوسترچسبانی‌_کاغذی و #تخریب‌_چهره_شهر “نه”گفته‌ام، از کاندیداهای محترم مجلس شورای اسلامی درخواست دارم، زیبایی سیمای شهرها و توجه به محیط زیست را  در اولویت تبلیغاتی قرار دهند و با استفاده از ظرفیت فضاهای تازه‌ به سوی #تبلیغات_سبز‌ گام بردارند.