کارکنان بیمارستان سینا کارون ۸ ماه حقوق نگرفته‌اند!

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: کارکنان بیمارستان سینا‌ شهرستان کارون و مرکز بهداشت حمیدیه به خبرنگار عصرجنوب گفته‌اند بیش از ۸ ماه است دستمزد آنها پرداخت نشده و آنها ناچار شده‌اند از هزینه شخصی بیمه خود را پرداخت کنند.

این نیروها که عمدتا در بخش‌های اداری‌ بیمارستان سینا و‌ مرکز بهداشت حمیدیه شاغل‌اند، زیر نظر پیمانکار فعالیت می‌کنند و پیمانکار به آنها گفته است دانشگاه علوم‌ پزشکی اهواز به عنوان کارفرما مطالبات ماه‌های گذشته را به او پرداخت نکرده است.

بیمارستان‌های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اهواز ازجمله بیمارستان‌ سینا طی سالیان اخیر با حواشی بسیاری همچون مشکوک چندین بیمار مواجه‌ بوده‌اند.