آماده‌سازی یک بیمارستان در خوزستان برای بیماران احتمالی مبتلا به کرونا ویروس

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور گفته است: اگر مواردی از ابتلا به کرونا ویروس مشاهده شود، قطعا به صورت شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرده: بخش ایزوله تنفسی بیمارستان رازی اهواز را برای موارد احتمالی ابتلا به کرونا ویروس در خوزستان آماده کرده ایم.

او همچنین در رابطه با کلیپ منتشر شده در خصوص مشاهده یک بیمار مبتلا به کرونا ویروس گفته است: آن فیلم مربوط به یک مانور بوده است.