جمعی از نیروهای طرحی آبفار خوزستان دست از کار کشیدند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: تعدادی از نیروهای طرحی شرکت آب‌ و فاضلاب استان خوزستان به دلیل آنچه خود وضعیت نامعلوم کاری و کم بودن حقوق عنوان می کنند، روز یکشنبه دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان این شرکت حاضر شدند.

یکی از این کارکنان روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: نیروهای طرحی درواقع به نیروهایی گفته می شود که برای یک قرارداد خاص استخدام می شوند و مجوز پرداخت حقوق آنها نیز برای همان پروژه است.

م. حسونی افزود: درحال حاضر بسیاری از نیروهای این شرکت به صورت طرحی برای وظایف شغلی متفاوت استخدام شده اند و پرداخت حقوق آنها با مشکل مواجه شده است.

وی بیان کرد: پس از تاسیس شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان دولت مجوز پرداخت حقوق ۱۱۲ نفر از نیروهای طرحی این شرکت از محل اعتبارات دولتی را داد اما مجوزی برای پرداخت حقوق حدود ۵۲۲ نفر از نیروهای طرحی وجود ندارد.

حسونی توضیح داد: بنابر اطلاعات کسب شده هفته گذشته اعتباری به شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان اختصاص یافته اما از آنجایی که پروژه های عمرانی که ما مطابق قرارداد آن بکارگیری شده ایم، به اتمام رسیده ایم امکان پرداخت حقوق وجود ندارد.

وی ادامه داد: نیمی از حقوق مهرماه پرداخت شده و قرار بود معادل یک ماه و نیم دیگر نیز حقوق دریافت کنیم اما تاکنون خبری نشده است.

حسونی گفت: مساله دیگر تفاوت زیاد حقوق ما با نیروهای قرارداد معین است، باوجود اینکه کار انجام شده از سوی ما و نیروهای قرارداد معین یکی است اما شاهد اختلاف درآمد بسیاری هستیم.

وی افزود: در آستانه نوروز قرار داریم و نگرانی ها برای پرداخت با تاخیر حقوق کارکنان افزایش یافته است از مسئولان درخواست داریم که به دغدغه های این کارکنان توجه کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان نیز در این خصوص پاسخ داد: خواسته کارکنان طرحی این شرکت پرداخت حقوق معوق و روشن شدن وضعیت کاری است.

عادل حرباوی افزود: حدود ۶۳۰ نیروی طرحی در شرکت آبفار خوزستان وجود دارد که تنها برای پرداخت حقوق ۱۱۲ نفر مجوز داریم و برای پرداخت حقوق ۵۱۸ نفر دیگر مجوزی صادر نشده است، در صورت پرداخت حقوق اداره بازرسی و دیوان محاسبات به دلیل پرداخت حقوق از وجوهات دولت ایراد قانونی می گیرند.

وی بیان کرد: درحال حاضر معادل یک ماه و نیم حقوق این کارکنان آماده پرداخت است اما درحال پیگیری برای گرفتن مجوز پرداخت حقوق هستیم.

حرباوی اضافه کرد: این مساله از طریق استاندار و مدیرکل امور دارایی درحال پیگیری است و قرار شد در شورای تامین استان مطرح شود تا از طریق سازمان مدیریت و برنامه مجوز پرداخت حقوق آنها صادر شود.

وی توضیح داد: هیچ کدام از این نیروهای طرحی تعدیل نیرو نمی شوند بلکه به دنبال ارتقای شغلی آنها هستیم تا وضعیتشان مشخص شود.