خوزستان جزو هشت استان ناامن غذایی است

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان بیان کرد: خوزستان جزو هشت استان کشور با ناامنی غذایی است که ارتباطی با نوع محصولات کشاورزی تولیدی و یا فقر معیشتی ندارد.

محمدصادق کریمی کیا ادامه داد: نوع مصرف مواد غذایی در خوزستان به مباحث فرهنگی، اجتماعی و سبک زندگی مردم مربوط است.

وی ادامه داد: برای بهبود شرایط مصرف مواد غذایی در خوزستان باید فرهنگ‌سازی لازم انجام شود تا مردم از مواد غذایی مضر کمتر استفاده کنند.