آدم ربایی مسلحانه در آبادان/ مرد برهنه و یک زن دزدیده شدند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: زن و مرد آبادانی در سناریوی مرموز از سوی ۴ مرد نقابدار ربوده شدند.

ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه شامگاه جمعه ۴ بهمن امسال ماموران پلیس آبادان درجریان یک آدم ربایی مسلحانه در خیابان گمرک آبادان قرار گرفتند و خیلی زود تیمی از ماموران به محل اعزام شدند.

ماموران با حضور در محل مشاهده کردند یک مرد در تعقیب مرد مسلحی است که در این صحنه مرد مسلح به محض حضور ماموران جلوی یک خودروی پراید را گرفته و سوار بر آن پا به فرار گذاشت.

ماموران به دنبال مرد مسلح که سوار بر پراید بود رفتند و با توجه به استفاده از قانون به کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی کردند اما خودروی پراید به سمت خیابان امام «ره» می رود و ماموران با توجه به شلوغی خیابان و حفظ جان مردم که در بازار حضور داشتند تیراندازی را متوقف کرده و خودروی پراید از سایه پلیس فرار کرد.

تیم پلیسی به محل آدم ربایی بازگشته و تحقیقات میدانی را آغاز کردند و مشخص شد ساعت ۲۳:۱۰ دقیقه ۴ مرد در حالیکه صورتشان را با پارچه پوشانده بودند وارد خانه ای که در خیابان پشت گمرک آبادان شده و در ابتدا مرد جوانی که گویا لباس نداشته و در درون پتو پیچیده و در حالیکه با قمه او را کتک می زدند سوار بر خودروی پژو کردند.

در ادامه مشخص شد یکی از ۴ مرد نقابدار اسلحه کلت کمری داشته و در گام بعدی آدم رباها زن جوانی را که با جیغ و فریاد در خواست کمک می کرد روزی زمین کشیده و داخل خودرویشان قرار می دهند و حتی وقتی اهالی محل قصد دخالت و جلوگیری از بردن زوج جوان را داشتند مرد مسلح اقدام به تیراندازی کرده و گویا یکی از همسایه ها از ناحیه پا زخمی می شود و آدم ربایان به سرعت سوار بر خودرویشان شده و پا به فرار می گذارند

یکی از همسایه قبل از حضور ماموران با پای پیاده به تعقیب مرد مسلح می رود اما متهم سوار بر خودروی پراید و با استفاده از شلوغی خیابان امام «ره» پا به فرار می گذارد.

بنا به این گزارش، با توجه به حساسیت موضوع و نجات زن و مرد جوان، تیمی از ماموران پلیس آگاهی آبادان وارد عمل شده و تحقیقات تکمیلی در این پرونده آدم ربایی ادامه دارد