انفعال اداره کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی و حرکت به سوی بحران کارگری‌

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سال ۹۷ و ۹۸ را باید سال بحران‌های کارگری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با بیش از ۳۰ هزار شاغل دانست.

دوسالی که‌ مطالبات کارگریِ واحد در مجتمع های پتروشیمی مستقر در این سازمان حاکمیتی شکل گرفت و به سمت بحران رفت. طبقه بندی مشاغل، همسان‌‌سازی حقوق ها، پرداخت حق بدی آب و هوا و… از جمله مطالبات کارگران شرکت های مختلف بود.

از‌ پتروشیمی اروند‌ و تندگویان و بوعلی وابسته به هلدینگ‌خلیج فارس تا پتروشیمی مارون‌ متمول و فارابی و شیمی‌بافت وابسته به هلدینگ‌تاپیکو و شرکت های خصوصی مانند پتروشیمی رجال

سال گذشته کارگران معترض مقابل اداره کار‌این سازمان تجمع کردند و خواستار‌ پیگیری مطالبات خود شدند. مطالباتی که اکنون در بهمن ۹۸، کارگران معترض پتروشیمی بندرامام و رجال می‌گویند با بی‌توجهی اداره کار سازمان منطقه ویژه مواجه بوده است!

یک‌ فعال حوزه کارگری در این رابطه به عصرجنوب می‌گوید: “تا زمانیکه سرپرست اداره کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی استخدام وزارت نفت با حقوق های سطح بالا باشد، قطعا نمی تواند مشکلات کارگران را درک کند، به همین منظور ما درخواست کردیم تا با تغییر در این واحد، از فردی‌ که نیروی وزارت کار و دارای ارتباط با گروه‌های کارگری باشد در این مسئولیت به کار‌ گرفته شود.”

در کنار اعتراضات و اعتصابات کارگری شکل گرفته در مجتمع‌های پتروشیمی که گاها منجر به اخلال در روند تولید پتروشیمی ها شده است، چند روزی‌ست که رانندگان سرویس‌های حمل و نقل نیز‌ با متوقف کردن خودروهای خود دیت به اعتراضاتی برای افزایش دستمزد خود زده‌اند که تا کنون از سوی سازمان منطقه ویژه هیچ‌گونه پاسخی به رسانه‌ها ارسال نشده است.