فروش شغل در پتروشیمی‌های ماهشهر و آبادان از ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: اخیر ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که یک فرد سوار بر خودروی گران‌قیمت در حال معامله و چانه زنی برای فروختن شغل در پتروشیمی های ماهشهر با قیمت‌ تخفیف خورده ۱۵ میلیون تومان است!

این فرد در ادامه‌ی معامله خود اشاره می‌کند که شغلی را در پتروشیمی “ت” برای فرزندش ۵۰ میلیون تومان خریده و شغل دیگری در پتروشیمی “م” را تا ۳۰ میلیون تومان جور کرده است.

او در ادامه می‌گوید پرداخت حقوق ها در این شغل‌ها بر اساس مصوبه اداره کار است و در شهرهای آبادان و ماهشهر قادر است شغل‌هایی را با دریافت مبالغ مختلف جور کند.