مشاهده خط نور عجیب در آسمان شهرهای شمالی خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:از عصر امروز خط نور عجیب عمودی‌ (در برخی نقاط موازی‌) در آسمان شهرهای شمالی خوزستان پدیدار شده است.
گزارشات دریافتی عصرجنوب‌ از شهرهای شوشتر، دزفول و صفی‌آباد تصویر فوق را تایید می‌کند.