شبکه خوزستان و دخالت در انتخابات!

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  سیمای استانی خوزستان در برنامه‌ای از پیش ضبط شده به نام “فردای ما” به موضوع انتخابات پیش روی‌ مجلس شورای اسلامی ورود کرده و در این برنامه از زبان کارشناس، بر انتخاب افراد “جوان‌ِولایی” از سوی مردم در انتخابات پیش رو تاکید دارد!

 کارشناس این برنامه برای پوشش بر این جهت‌دهی، مخاطبان را به صحبت های رهبری ارجاع می‌دهد که باید در این انتخابات به جوانانِ‌ولایی‌ رای داد تا مجلس جوان شکل گیرد.

 به گزارش عصرجنوب؛ سیمای خوزستان از بودجه‌ی عمومی استفاده می‌کند و باید اصل بی طرفی در انتخابات را‌رعایت کند.