اعضای حقیقی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان خوزستان انتخاب شدند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: بالاخره پس از حواشی و اختلافات فراوان بین احزاب اصلاح طلب خوزستان در جلسه اخیر شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان نفرات زیر بعنوان اعضای حقیقی شورای سیاستگذاری جبهه اصلاحات انتخاب گردیده اند و به همراه دبیران احزاب اصلاح طلب استان شورای سیاستگذاری جبهه اصلاحات خوزستان را تشکیل خواهند داد.
۱-افشین آریایی
۲- شهرام باقری
۳- مهرداد طافی
۴- ملک محمد مکوندی
۵- رضا عبیات
۶- منوچهر روستا
۷- مجتبی حاجتی
۸- فرج الله خبیر
۹- محمود لطیفی
۱۰- ابراهیم عامری
۱۱- خانم قاسمی زاده
۱۲- علیرضا شریفی
۱۳- ایرج نظری
۱۴- خانم طیبه اسماعیلی
۱۵- محمد حسین شکیبا امین