“ایالتی شدن استانها” برنامه یک کاندیدای مجلس

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: صالح مختاری فر که از حوزه انتخابیه بندرماهشهر داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده، معتقد است: تنها راه برون رفت از شرایط کنونی کشور، علی الخصوص مناطق دارای ظرفیت اما با محرومیت فراوان، “ایالتی شدن استان ها و تغییر در روش اجرایی کشور” است و او با این برنامه پای به عرصه انتخابات گذاشته است.

مشروح به زودی در عصرجنوب