افاضات جدید‌ کلانتری رئیس سازمان محیط زیست: دام‌ها پوشش گیاهی رو خوردند و کانون ریزگرد به وجود آمد!

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: کلانتری معاون رئیس جمهور که ظهر امروز به اهواز سفر کرده است می‌گوید: در سال ۶۱ می خواستند ظرفیت دامی کشور را از ۵۴ میلیون واحد دامی به ۶۷ میلیون واحد برسانند، با ۲۵۵ میلیمتر بارش و با جمعیتی حدود ۲۵ میلیون نفر، ولی کارشناسان قبول نمی کردند، اما امروز ما ۱۲۲ میلیون واحد دامی در کشور داریم، از طرفی آب های استان را با سدها بسته ایم، دام ها را نیز در دشت ها رها کرده‌ایم تا هرچه پوشش گیاهی هست را بخورند، بعد می گوییم چرا گرد و غبار داریم؟ با این شرایط هیچ وقت گرد و غبار در استان تثبیت نخواهد شد./ عصرجنوب