مرگ مشکوک دومین دانشجوی دانشگاه چمران اهواز

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیرکل دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره گفته: جسد دانشجوی متولد ۷۰ رشته زیست شناسی این دانشگاه ساعت ۴ صبح روز گذشته – سه شنبه ۱۲ آذرماه –  در پست خوابگاه علم الهدی به شکل حلق آویز پیدا شده است.
وی همچنین از اقدام به خودکشی یک دانشجوی دیگر خبر داده و گفته است، امید به زندگی در بین دانشجویان این دانشگاه می‌تواند عامل این اقدامات باشد.
هفته گذشته نیز جسد یک دانشجوی رشته کامپیوتر این دانشگاه در خیابان ۱ منطقه بوستان کشف شده بود.