شاعر خوزستانی خطاب به گلمرادی: مُرده آنست که نامش به نکویی نبرند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: ذوالفقار شریعت روزنامه نگار و شاعر خوزستانی در پاسخ به نطق میان دستور امروز علی گلمرادی در مجلس شورای اسلامی نوشت:

بنام آنکه بشر را به زینت سخن و اندیشه، آراست

جناب دکتر گلمرادی! مُرده آنست که نامش به نکویی نبرند
در نطق میان دستور امروز شما (۲۱ آبانماه ۹۸) در مجلس شورای اسلامی با مُرده خطاب کردن سید محمد خاتمی، مطالبات بحق را با ادله‌ای باطل مطرح نمودید تا بقول معروف: خسر الدنیا و الاخره باشید.

*چرا خسرالدنیا؟* زیرا در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، شما تحت هیچ شرایطی در اردوگاه اصولگرایان قرار نخواهید گرفت، زیرا حضور کاندیداهای فراوان و شناسنامه‌دار در این جریان فکری، شانسی به شما برای همراه نمودن آنان نخواهد داد و از طرفی با چنین نطق‌هایی، در اردوگاه اصلاح‌طلبان که به‌احتمال زیاد کاندیدایی مانند دوره‌های اخیر در حوزه انتخابیه‌ی شما ندارند، جایگاهی مانند دوره قبل نخواهید داشت.

*چرا خسرالاخره؟* این مسئله را در سرای باقی، برای شما توضیح خواهند داد.
آن فرد زنده را که به مُرده سیاسی تشبیه کردید، به طرفه‌العینی، سه رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، شورای شهر تهران و مجلس خبرگان رهبری را در تهران و اکثر کلان‌شهرها، به نفع جریان فکری خود به سرانجام رساند.
جریان اصلاحات، هرگز از جنابعالی تقاضایی برای همراهی با مواضع خود عنوان نکرد، همانگونه که مطمئنم جریان اصولگرا نیز چنین چیزی را از شما انتظار نداشت. پس این خودزنی‌های سیاسی برای چیست؟ و چه نفعی برای شما، کشور و حوزه انتخابیه دارد؟
متأسفانه نه خودکرده را تدبیر و نه دیگر فرصتی برای جبران مافات است.

خداوند عاقبت همه‌ی ما را ختم به خیر گرداند.

ذوالفقار شریعت
۲۱ آبان ماه ۹۸