شوراها خوزستان و ناتوانی در انتخاب شهردار/ شوراهای ناتوان منحل می‌شوند؟

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سه شهر خرمشهر، دزفول و بندرامام خمینی مدتی‌ست درگیر حواشی مربوط به عزل و انتخاب شهرداران خود هستند.

در خرمشهر که گفته می‌شود برکناری شهردار غیرقانونی بوده و اعضای شورای شهر از آن زمان تا کنون با غیبت‌های متوالی شورا را از رسمیت انداخته اند و برخی صحبت از کنار گذاشتن اعضا طبق قانون می‌دهند.

در دزفول، شهردار بازنشسته شده است و شورا نشینان طی دستکم ۶ جلسه رسمی و چندین جلسه غیررسمی نتوانسته‌اند به جمع بندی برسد و با غیبت‌های مکرر خود رسمیت را از این پارلمان تصمیم گیر شهری گرفته‌اند.

بندرامام خمینی نیز از جمله شهرهایی است که عزل شهردار آن با حرف و حدیث فراوان همراه بود و علیرغم انتخاب شهردار، گفته می‌شود، شهردار پیشین همچنان به دنبال رای بازگشت به کار است./ عصرجنوب