باغ‌های غیرمجاز خوزستان تخریب می‌شود؟/ دادستان کل خوزستان سکوت نکند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  هر از گاهی خبر می‌رسد تعدادی باغ غیرمجاز در شمال و یا شرق خوزستان تخریب شده است، اما کمی آنسوتر‌ در سکوت دستگاه‌های ناظر ده‌ها باغ دیگر در حال خشکاندن درختان برای ساخت و ساز غیرمجاز و تبدیل باغ به ویلا هستند.
تغییر کاربری غیر قانونی باغات مرکبات استان به ویلاهای اجاره ای، علاوه بر از نابودی باغداری و محصولات ناب خوزستان، موجب تشدید مصرف آبهای زیر زمینی و پرکردن‌ چندباره استخرها با آب چاه‌ها شده است.

برخورد با این پدیده‌ی نامبارک و تخریب ویلاهای غیرمجاز ساخته شده در باغات، نیازمند تصمیم جهادی و ورود قاطعانه دادستان کل استان خوزستان می‌باشد./ عصرجنوب