شکنجه پرندگان مهاجر توسط شکارچیان غیرمجاز خوزستانی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سرنوشت دردناک پرندگان مهاجری که زنده به بازار منتقل می شوند؛ با بال های گره خورده و شکسته؛ پس از تحمل ساعت ها درد و وحشت؛ در آخر جلوی چشم یکدیگر سر بریده می شوند.

تا کنون هیچ اقدام جدی برا برخورد با شکارچیان غیرمجاز که سالانه هزاران‌ پرنده را قتل‌عام می‌کنند، نشده است.