عصرما، شفافیت و هزینه! / عصرجنوب شکایت از رسانه ها را محکوم می کند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  نعیم حمیدی مدیرمسئول و دبیر تحریریه ی رسانه ی استانی “عصرما” از ابلاغ چهل و دومین شکایت از سوی ادارات ، مدیران و اشخاص علیه این رسانه در دوره استانداری غلامرضا شریعتی در استان خوزستان داده است.

عصرما جزو محدود رسانه های منتقد استان خوزستان می باشد که همواره بدون درنظر گرفتن ممیزی های خودساخته، در راستای بیان مشکلات و تخلفات در استان گام برداشته است.

تحریریه گروه رسانه ای عصرجنوب اینگونه رفتارها و شکایت از اصحاب رسانه در استان خوزستان، علیرغم دستور صریح استاندار مبنی بر ممنوعیت شکایت از رسانه ها را به شدت محکوم کرده و خواستار فضای باز رسانه ای برای خبرنگاران است.