نیاز فوری به اهدای خون در خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیرکل انتقال خون خوزستان از کمبود شدید خون در استان و نیاز فوری جهت اهدای خون خبر داد.

دکتر عبدالعزیز فقهی با اشاره به تاثیر تعطیلی‌های پی در پی در خون‌دهی، افزود: با توجه به تعدد روزهای تعطیلی‌ و در نتیجه مسافرت‌های مردم، در ایام اخیر با کمبود شدید خون مواجه هستیم.

جهت تامین خون و نجات جان بیماران بستری در بیمارستان‌ها و اتاق‌های عمل خوزستان به تمام گروه‌های خونی نیاز اعلام فوری شده است.

اهدای خون، در پیشگیری از بیماری‌ها از جمله در کاهش سکته‌های مغزی و قلبی و تولید خون جوان در رگ‌ها موثر است.