سفر به عراق را به تعویق بیندازید

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان توصیه کرد: با توجه به اوضاع عراق، مردم سفر خود به این کشور را به تعویق بیندازند.

حبیب‌الله آصفی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بیانیه وزارت امور خارجه مبنی بر خودداری از سفر به عراق با توجه به ناآرامی‌های این کشور، اظهار کرد: تصمیم‌گیری در حوزه تامین امنیت و روابط خارجه، بر عهده وزارت خارجه است و آنچه وزارت خارجه بیان می‌کند برای مصالح کشور و شهروندان ایرانی است.

وی افزود: با توجه به این بیانیه وزارت امور خارجه و تنش‌های موجود در کشور عراق، مردم سفر خود به عراق را تا چند روز آینده به تعویق بیندازند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: البته مشکلی در مرزهای خوزستان وجود ندارد و امنیت و آرامش در مرزها برقرار است. مرزهای خوزستان از سوی ایران باز هستند اما گاهی طرف عراقی توصیه‌هایی به وزارت خارجه می‌کند و وزارتخانه نیز بنا بر منافع ملی و طبق مشورت طرفین عمل می‌کند.