خداحافظی بازار با سیمان بهبهان/ سیمان مارگون و یاسوج جایگزین بهبهان شدند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: عملکرد غیرقابل قبول بخش فروش و بازاریابی سیمان بهبهان از نگاه نگارنده در سالیان اخیر باعث شده علاوه بر اینکه محصول اصلی شرکت سیمان بهبهان از سیمان به کلینکر(ماده اولیه سیمان) تغییر کند، سیمان مارگون و یاسوج بازارهای این شرکت را حتی در خود بهبهان تصاحب کنند.

عدم بازاریابی مناسب و کاهش فروش سیمان باعث شده که عمده تولیدات این شرکت کیلنکر باشد، محصولی که تولید آن هیچ صرف اقتصادی ندارد. نگاهی به آمار گمرک و وضعیت بنادر نیز نشان دهنده فتح بازارها توسط سیمان مارگون، یاسوج و خوزستان است.

نکته جالب در ضعف مدیریت فروش این است که در حال حاضر هزینه حمل نقل محصول در سیمان بهبهان بسیار بالاست بطوری که در مجمع سالانه شرکت اعتراض سهامدران را در پی داشت، نکته جالب اینکه هزینه حمل و نقل سیمان از شیراز(سیمان فارس) به بندر امام ارزانتر از هزینه حمل از بهبهان به بندر امام است!

از این رو شنیده می شود برخی سهامداران با اعتراض به اطلاعات مندرج در کدال خواستار بررسی بورس در مورد میزان فروش این شرکت شده اند.

طی سالهای اخیر شخصی با مدرک غیر مرتبط مدیریت فروش و بازاریابی این شرکت را بر عهده داشته است. باید دید با حضور مدیرعامل جدید وضعیت فروش این شرکت به کدام سمت می رود.