جزایر آب آورده ای که کارون را خفه کرده/یادداشت

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: جزایر آب آورده ای که کارون را خفه کرده/محمد رستمی

بی توجهی به لایروبی کارون در محدوده شهری اهواز ،این روزها و با نزدیک شدن فصل پاییز،ذهن بسیاری از ساکنین این شهر ،خصوصا ساکنین برخی مناطق مجاور وهمسطح این رودخانه را به خود مشغول کرده وکسی هم پاسخگو نیست.
از یک سو جزیره های ماسه ای برجای مانده از سیلاب فروردین امسال قدرت عبور دهی آب را از رودخانه کارون گرفته واز دیگر سو روند کند لایروبی وجزیره برداری که محدود به حضور چند بیل مکانیکی آنهم در نزدیکترین جزیره به ساختمان اداری استانداری ، به نگرانی مردم دامن زده است.
اگرچه بستر رودخانه کارون در سیلاب امسال توانست به خوبی از عهده حجم زیادی از سرریز سدهای استان وآورد سیلاب استانهای بالا دست برآید و به سلامت، این حجم آب را از دل خود عبور دهد و،این امانت را به دست دریا برساند ،اما رسوبات آبرفتی فراوانی که سیلاب پس از فروکش کردن برجای نهاد ،حجم وسیعی از بسترِ رودخانهِ کارون را به تصرف خود در آورد، وکوهی از ماسه در بستر نحیف این رودخانه باقی گذاشت که گویی ،این رودخانه با این حجم رسوبات قادر به تنفس هم نیست .

حالا اما چند ماهی، از آن همه تحرک وتلاش دوران سیل بند سازی، و مقابله با سیلاب میگذرد و گویی ،همه فراموش کرده اند که ممکن است پاییز دوباره، فصل شمردن جوجه ها باشد .

اگرچه این روزها در برخی قسمتهای رودخانه کارون شاهد حضور بی حال وحوصله چند بیل مکانیکی در برخی جزایر این رودخانه هستیم ،اما گویی اینها کافی نیست وبهتر است استاندار خوزستان که خود، در ایام بحرانِ سیل ، شب نخوابی های فراوانی داشته ،یادی از آن روزها کند ودستور پیگیری جدی تر لایروبی وجزیره برداری کارون در محدوده شهری اهواز را صادر کند که فرداروز، شاهد تکرار فروردین سال ۹۸نباشیم .

هرچند با اوضاعی که هم اکنون شاهدش هستیم محال است با این تعداد جزیره ماسه ای تشکیل شده در بستر کارون ، کار لایروبی وجزیره برداری قبل از شروع فصل بارشی سال به انجام برسد اما، باید گفت بهتر است،مدیریت کلان استان،با بسیج همه امکانات استان، وبهره گیری از نیروهای زبده که در جریان سیل آبدیده شده اند ،همانگونه که در فروردین امسال تمامی دستگاهها برای مقابله با سیلاب بسیج شدند ،با توجه به حساسیت موضوع از تمام ادارات دولتی وحتی توان بخش خصوصی استفاده کرده و عملیات گسترده خود را برای ایجاد ظرفیت عبور دهیِ جدیدِآب در رودخانه کارون برای بارشهای امسال آغاز نماید .
در پایان باید گفت فراموش نکنیم!، اگر بستر کارون، امسال توانست از عهده عبور آن حجم آب بخوبی بر آید ،تنها دلیل آن لایروبی وجزیره برداری های سالیان گذشته بود که در زمان استانداران پیشین جدی گرفته شد،وحالا چند وقتی است کسی به آن توجهی نمی کند وتا حدودی میتوان گفت :رها شده.
به هر حال تا دیر نشده باید دست بکار شدوفکری کرد ،تا شاهد تکرار اتفاقات فروردین ۹۸ نباشیم .