تمدید گواهینامه استاندارد مدیریت یکپارچه سیمان بهبهان توسط نماینده رسمی IMQ ایتالیا

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شرکت سیمان بهبهان با رویکرد مدیریت سیستمی، در ممیزی خارجی توسط نمایندهIMQ موفق به کسب تاییدیه برای تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) برای سه استاندارد ISO 9001 مدیریت کیفیت، ISO 14001 مدیریت محیط زیست و OHSAH18001 مدیریت ایمنی و بهداشت گردید.

محمد حاج نائب مدیرعامل سیمان بهبهان در جلسه ای که با حضور مدیران این شرکت در محل سالن اجتماعات تشکیل شد، گفت: هدف ما دستیابی به شاخص های مناسب تولید و فروش با تکیه بر دانش پرسنل و بهینه سازی سیستم تولید می باشد، چرا که تکنولوژی شرکت قدیمی است.

اهمیت و تامین محیط کار ایمن، از طریق آموزش، تامین وسایل حفاظت فردی، شناسایی و رفع شرایط ناایمن، و بطور کلی تامین محیطی سالم و مناسب برای کارگران از اولویت های شرکت می باشد.

وی افزود: شرکت سیمان بهبهان بر اساس برنامه‌ریزی راهبردی در راستای تحقق چشم انداز تعیین شده خود و با رویکرد مدیریت مبتنی بر فرآیند و با اعتقاد به تاثیرات استانداردهای مدیریتی بر کسب نتایج و اهداف سازمانی اقدام به بکارگیری این استانداردها نموده است.

حاج نایب همچنین با تاکید بر فعال سازی ظرفیت های پرسنل گفت: با تکیه بر توانایی های پرسنل توانمند می توان به اهداف و چشم اندازها رسید.