آیا کارگران و شرکت‌های خصوصی هم شامل تعطیلی گرمای هوا می‌شوند؟

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: یک مسئول اداره کل کار خوزستان از عدم مشمولیت واحدهای عملیاتی، کارگران و کارگاه‌های خصوصی در تعطیلی هایی که به دلیل گرمای هوا وضع می‌شود خبر داد.

حسن نسیمی مدیر روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان به خبرنگار عصرجنوب گفت: “دستورالعمل استاندار محترم برای تعطیلی ادارات دولتی به دلیل گرمای بی‌سابقه در روز چهارشنبه، شامل شرکت‌ها و کارگاه‌های خصوصی نمی‌شود و بر همین اساس شرکت ها و واحدهای کارگری و عملیاتی تعطیل نمی‌باشند.”

وی تاکید کرد: “در تعطیلات رسمی نیز در صورتی که کارگران عزیز در محل کار خود حضور داشته باشند
حق تعطیل کاری به این عزیزان تعلق می گیرد و کار در روز تعطیل رسمی از همان ساعت اول بعنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت آن فوق العاده‌ای معادل ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت شود‌.