ثبت تقاضای صدور پروانه کسب در سامانه پیشخوان مجوزهای کشور

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رئیس اتاق اصناف اهواز از آغاز به کار “ سامانه پیشخوان مجوزهای کشور” برای ثبت تقاضای صدور پروانه های کسب به صورت سراسری در سطح استان خوزستان خبر داد و گفت : منبعد ثبت تقاضاهای صدور پروانه های کسب از طریق این سامانه انجام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف اهواز ، دکتر سعید ممبینی تصریح کرد : صدور پروانه کسب از طریق سامانه پیشخوان مجوزهای کشور با نام اختصاری http://www.g4b.ir براساس قانون اصلاح مواد ۱و ۶ و ۷ قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اجرایی و این طرح باهماهنگی اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به صورت سراسری در سطح کشور اجرامی شود.
رییس اتاق اصناف اهوازگفت : ثبت درخواست در این سامانه مشابه ثبت درخواست در سامانه ایرانیان اصناف است و در واقع متقاضیان صدور پروانه کسب کماکان می توانند با مراجعه به نشانی اینترنی http://www.g4b.ir  با عنوان سامانه پیشخوان مجوزهای کشور نسبت به ثبت درخواست خود ( موضوع ابلاغ بخشنامه شماره ۴۰۹۲/ص مورخه ۳۱/۲/۱۳۹۸ از سوی اتاق اصناف اهواز ) ،  از ابتدای تیرماه ۱۳۹۸ اقدام کنند و به هیچ وجه نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نیست.
وی با بیان اینکه این طرح از بهمن ماه سال گذشته در شهرستان شمیرانات بنابر ابلاغیه مرکز اصناف و بازرگانان به صورت پایلوت اجرایی شده است ، اظهار کرد : خوشبختانه استقبال از این سامانه با موفقیت همراه و اتحادیه های شهرستان شمیرانات برای صدور پروانه کسب با هیچگونه مشکلی مواجه نشدند .  همچنین بعد از ثبت تقاضا و انجام استعلامات هویتی ، سایر امور متقاضیان طی ارتباط بین سامانه ایرانیان اصناف و این سامانه ، کماکان از طریق سامانه اصناف انجام می شود.
ممبینی اظهار کرد : این سامانه حداکثر شفافیت ، عدالت و ارتقائ بهره وری را برای بهبود محیط کسب و کار فراهم و منبعد استعلامات جهت صدور پروانه کسب در این سامانه به صورت الکترونیکی انجام که منجر به شفاف سازی ، تسریع و تسهیل در صدور پروانه کسب خواهد شد ۰ همچنین تسهیلاتی از جمله عدم نیاز به اخذ تصاویر شناسنامه  و برخی مدارک هویتی با انجام استعلامات از طریق این سامانه اجرایی می شود .