افزایش مهاجرت‌ و حاشیه نشینی پس از سیل

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بی سابقه خواندن خسارات سیل طی ۵۰ سال اخیر گفت: نابودی اراضی کشاورزی مناطق سیل زده موجب افزایش بیکاری، مهاجرت و حاشیه نشینی شده است.