مدیران پروازی مانع اشتغال و توسعه‌ی خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  الباجی نماینده خوزستان در مجلس به خانه‌ی ملت گفته‌ است: مدیران پروازی  مانعی اساسی برای جان گرفتن اشتغال بومی در خوزستان هستند.

 او درمان درد بیکاری در  استان خوزستان را بومی‌گزینی مدیران شرکتهای مختلف صنعتی و اقتصادی دانسته و تاکید کرده است: وجود هیئت مدیره و مدیران عامل پروازی یکی از علت‌های عقب افتادگی این استان است.

طی روزهای گذشته اخراج دستکم ۱۰ نیروی بومی در پتروشیمی فارابی از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ تاپیکو توسط یک مدیرعامل پروازی سروصدای زیادی به پاکرده‌ است.