کشاورزان خوزستانی امسال محدودیت کشت ندارند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: امسال محدودیتی برای هیچ کدام از انواع کشت‌ها وجود ندارد و در بحث کشت برنج نیز برنجکاران می‌توانند بدون دغدغه نسبت به کشت برنج اقدام کنند.

حمیدرضا لشکری در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص کشت تابستانه اظهار کرد: بر اساس تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده و با توجه به شرایطی که در بحث آورد آب رودخانه‌ها وجود دارد، امسال محدودیتی برای کشت وجود ندارد و کشاورزان می‌توانند بدون محدودیت نسبت به کشت موردنظر خود اقدام کنند.

وی افزود: مکاتبه‌ای با سازمان جهاد کشاورزی در بحث کشت تابستانه انجام گرفته است و بر این اساس، این سازمان قرار است تا الگوی کشت مورد نظر خود را بدون محدودیت برای سازمان آب و برق ارسال کند و بر اساس آن کشاورزان نسبت به کشت اقدام کنند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در خصوص کشت برنج تصریح کرد: امسال محدودیتی برای هیچ کدام از انواع کشت‌ها وجود ندارد و در بحث کشت برنج نیز برنجکاران می‌توانند بدون دغدغه نسبت به کشت برنج اقدام کنند.

لشکری بیان کرد: با توجه به اینکه کشاورزان امسال خسارت‌های فراوانی را متحمل شدند، تصمیم بر این شد تا هیچ محدودیتی در بحث کشت محصولات تابستانه وجود نداشته باشد. برای سال‌های آینده نیز مکاتباتی با وزارت نیرو انجام گرفته است تا در خصوص سیاست‌های کلی کشت برای سال‌های آینده تصمیم‌گیری شود.