خوزستان مهاجرفرست‌ترین استان ایران

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در فاصله آبان ۱۳۹۰تا آبان ۱۳۹۵استان‌های تهران با ۵۱۷، البرز با ۲۰۸، اصفهان با ۱۲۸، خراسان رضوی با ۱۱۲و گیلان با ۷۵هزار نفر ۵استان مهاجرپذیر ایران بوده‌اند درحالی‌که در همین مدت استان‌های تهران با ۳۵۱، خوزستان با ۱۳۵، خراسان رضوی با ۱۰۸و ۲استان البرز و اصفهان هر کدام با ۱۰۳هزار نفر در ردیف ۵استانی قرار دارند که به‌ترتیب بیشترین مهاجرفرست به سایر استان‌ها را به‌خود اختصاص داده‌اند.

استان البرز با ۵١ هزار نفر و استان کهگیلویه و بویراحمد با ٢ هزار نفر، به‌ترتیب بیشترین و کمترین سهم مهاجرفرستی به استان تهران را داشته‌اند. همچنین استان البرز با ٨٩ هزار نفر و استان‌های چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد با یک هزار نفر به‌ترتیب بیشترین و کمترین سهم مهاجرپذیری از استان تهران را داشته‌اند.

هرچند مرکز آمار ایران تعداد کل مهاجران به استان تهران را ۵۱۷هزار نفر اعلام کرده اما جمع کل افراد مهاجرت‌کرده به استان تهران از استان‌های مختلف ۵۱۹هزار نفر برآورد می‌شود که حکایت از خطای محاسباتی مرکز آمار دارد.

روند معکوس مهاجرت در ۵استان
رفت و برگشت افراد مهاجر در بین استان تهران با استان‌های دیگر نشان از مهاجرت معکوس در استان‌های البرز، سمنان، گیلان، مازندران و یزد دارد به‌نحوی که در بازه زمانی ۵ساله آبان ۹۰تا آبان ۹۵تعداد افراد مهاجرت‌کرده از استان یزد به سمت استان تهران ۴هزار نفر و تعداد شهروندان یزدی خارج شده از استان تهران ۶هزار نفر بوده و به این ترتیب ۲هزار نفر از شهروندان استان یزد قید زندگی کردن در تهران را زده‌اند. همچنین در این مدت فقط ۸هزار نفر از استان سمنان به سمت استان تهران هجرت کرده و در مقابل ۱۸هزار نفر از شهروندان سمنانی از استان تهران خارج شده‌اند که نشان از روند مهاجرت معکوس به میزان ۱۰هزار نفر دارد.

همچنین۲۲هزار نفر از استان مازندران زندگی در تهران را ترجیح داده‌اند اما در مقابل ۲۴هزار نفر زندگی در استان تهران را رها کرده‌اند و به استان‌های دیگر رفته‌اند و درحالی‌که ۲۴هزار نفر از استان گیلان به استان تهران مهاجرت کرده‌اند اما در مقابل ۲۹هزار نفر استان تهران را به قصد گیلان ترک کرده‌اند.

بیشترین مهاجرت معکوس بین استان‌های دیگر و استان تهران شامل استان البرز می‌شود به‌نحوی که در مدت ۵سال ۵۱هزار نفر از این استان برای زندگی به استان تهران مهاجرت کرده‌اند ولی ۸۹هزار نفر از استان البرز سکونت در استان تهران را مناسب ندیده و به استان خود یا استان‌های دیگر رفته‌اند که نشان از مهاجرت معکوس به میزان ۳۸هزار نفر دارد.

هجرت از حاشیه به متن
مقایسه ورودی و خروجی مهاجران به استان تهران در ۵ساله ۱۳۹۰تا ۱۳۹۵براساس گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص خالص مهاجرت به‌نحوی رقم خورده که مهاجرت از استان‌های نزدیک به مرزهای غربی و جنوبی ایران به مرکز افزایش یافته است. به بیان روشن‌تر در این ۵سال ۴۱هزار نفر از استان لرستان به استان تهران آمده‌اند و تنها ۶هزار نفر از شهروندان لرستانی استان تهران را ترک کرده‌اند. پس از لرستان، استان همدان قرار دارد که ۳۴هزار نفر مهاجر به استان تهران فرستاده و تنها ۱۱هزار نفر از استان همدان، تصمیم به خارج شدن از استان تهران گرفته‌اند. این گزارش می‌افزاید: ۲۹هزار نفر از استان کرمانشاه به تهران مهاجرت کرده و تنها ۸هزار نفر از شهروندان کرمانشاه تصمیم به ترک تهران گرفته‌اند. از حیث شاخص خالص مهاجرت بین استان‌های مختلف به استان تهران، روند مهاجرت از استان خوزستان هم نگران‌کننده است به‌گونه‌ای که ۲۳هزار نفر در این مدت راهی استان تهران شده‌اند و در مقابل تنها ۵هزار نفر از خوزستانی‌ها تصمیم به خروج از تهران گرفته‌اند. همچنین شاخص خالص مهاجرت نشان می‌دهد که تعداد ورودی‌ها به خروجی‌ها از استان‌های خراسان رضوی ۱۲هزار نفر، اصفهان ۱۰هزار نفر، آذربایجان شرقی ۱۳هزار نفر، مرکزی ۱۱هزار نفر، اردبیل ۱۳هزار نفر و گلستان ۱۱هزار نفر بوده است.