نمایندگان خوزستان گول جبهه پایداری را خوردند!

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: ذوالنور نماینده جبهه پایداری در مجلس با اذعان شکست طرح عدم‌کفایت رئیس جمهور گفته است: دو روز تلاش کردیم تنها ۱۸ نفر استیضاح روحانی امضا کردند، ولی بیش از ۸۰ نفر به من وعده کردند که امضا می‌کنند.

 واعظی رئیس دفتر روحانی نیز در واکنش به این طرح که به‌گفته او تبلیغاتی‌ست، می‌گوید:  این عده در مجلس با همه چیز مخالفت می کنند، ما به خاطر احترام به مجلس نمی خواهیم موضع روبروی مجلس بگیریم.

 به گزارش عصرجنوب- نام ۴ نماینده خوزستان (سامری، خادمی، ناصری نژاد و گلمرادی از نمایندگان لیست امید) در میان امضا کنندگان این طرح شکست خورده جبهه پایداری دیده می‌شود.