خصوصی سازی بیمارستان های دولتی به نتیجه نمی رسد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط خاص نظام سلامت در کشور گفت: با این شرایط خصوصی سازی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی به نتیجه نمی رسد.
همایون یوسفی با اشاره به خصوصی سازی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی کشور اظهار کرد: خصوصی سازی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی موضوعی قدیمی است که بحث های زیادی درباره آن صورت گرفت.

وی افزود: این که زیرساخت های خصوصی سازی در حوزه سلامت چقدر فراهم و آماده است جای بحث دارد و مجلس و دولت براساس شرایط تصمیم گیری می کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما با این شرایط خصوصی سازی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی به نتیجه نمی رسد.

یوسفی درباره موضع خود نسبت به خصوصی سازی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی کشور توضیح داد: به نظر من با این مسئله باید با احتیاط و تأمل زیاد برخورد کرد و همه شرایط و ابعاد و پیامدهای آن را سنجید چون نظام سلامت شرایط خاصی در کشور دارد و از طرفی هزینه های درمانی در کشور بالا است.

وی ادامه داد: امیدوارم تصمیمات مناسب و درستی درباره خصوصی سازی بیمارستان های دولتی گرفته شود اما آثار آن را باید براساس تصمیم گیری بررسی کرد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره آثار احتمالی خصوصی سازی بیمارستان های دولتی بر طرح تحول نظام سلامت، گفت: این مسئله مشکلی برای طرح تحول نظام سلامت به وجود نمی آورد.