حمله به یک جایگاه؛

ناامنی‌ جایگاه های سوخت در خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: اگر بامداد از غرب استان به سمت اهواز حرکت کنید هیج جایگاه سوختی را پیدا نخواهید که چند لیتر بنزین‌ به شما دهد.

جایگاه داران از ترس ناامنی اجازه فعالیت به کارکنان را نمی‌دهند.

در جنوب خوزستان هم مدتی پیش فیلمی از حمله شبانه به یک جایگاه سوخت در مسیر ماهشهر به بندرامام منتشر شده است.

حمله ای که به گفته یک منبع آگاه به عصر جنوب، درگیری چند فرد ناشناس با اپراتورها برای پرداخت نکردن هزینه ۵۰ لیتر بنزین بوده است!

 

مطالب پیشنهادی