مهار ریزگردهای خوزستان همچنان بی مطالعه پیش می رود

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان اولویت برنامه مهار کانون های ریزگرد در استان را ادامه نهالکاری و مالچ پاشی در جنوب و جنوب شرق اهواز عنوان کرد و گفت: اجرای گام های بعدی، مستلزم تصویب طرح جامع مهار کانون های ریزگرد خوزستان است.

احمد مطیعی یکشنبه در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه طرح جامع مهار کانون های گرد و غبار هنوز به تصویب نرسیده، افزود : این طرح که توسط موسسه جنگل ها و مراتع کشور در دست مطالعه است و قرار بود تا آبان ماه امسال به اتمام برسد، بعد از ارائه، باید ارزیابی شده و در کارگروه ملی مقابله با گرد و غبار به تصویب برسد تا قابلیت اجرا توسط اداره کل منابع طبیعی را داشته باشد.
وی برنامه امسال اداره کل منابع طبیعی را ادامه کاشت نهال و مالچ پاشی در کانون های جنوب و جنوب شرق اهواز اعلام کرد و افزود: پیشنهاد ما مالچ پاشی ۲۰ هزار هکتار بوده اما موسسه جنگل ها عنوان کرده که مالچ تنها به اندازه ۱۱ هزار هکتار قابل تامین است با این حال سعی می کنیم بیش از این سطح کار شود.
مطیعی با بیان اینکه مرطوب سازی هور شریفیه (از تالاب های محلی) نیز از برنامه های امسال است، افزود: کشت نهال با اولویت تامین اعتبار نگهداری و آبیاری عرصه های کاشته شده و پرداخت هزینه پیمانکاران انجام خواهد شد.
وی گفت: مطالعات طرح جامع مهار کانون های ریزگرد، اولویت را به کانون های واقع در امیدیه، ماهشهر و هندیجان (که در نقشه کانون های شماره ۵ و ۶ و ۷ نامیده شده اند) داده است، این در حالیست که طرح اضطراری مهار کانون ها که از اسفند ۹۵ آغاز شده با اولویت کانون های شرق و جنوب شرق اهواز (کانون شماره ۴) در حال اجراست.
مطیعی وسعت کانون های شرق و جنوب شرق اهواز را ۱۱۳ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: ۲۰ هزار هکتار از آن تا کنون نهالکاری و ۱۰ هزار هکتار قرق و مدیریت چرا شده ولی باید نگهداری و آبیاری این عرصه ها ادامه یابد، و برای مابقی نیز نیاز به طرح مصوب داریم.
وی با تاکید بر اهمیت منافع استان و نحوه هزینه کرد اعتبارات، تصریح کرد: اعتقاد داریم که تا زمان تصویب طرح جامع مقابله با ریزگردها و مشخص شدن اولویت ها، نباید پروژه جدیدی اجرا شود تا اعتبارات استان هدر نرود.
مطیعی با اشاره به پیش بینی ۱۹۴ میلیارد تومان برای طرح مهار ریزگردهای استان در سال جاری، افزود: حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد این اعتبار باید صرف حفاظت، نگهداری و آبیاری نهالکاری در کانون های گرد و غبار شود، که در سه سال گذشته انجام شده بود.
وی اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، برای امسال ۲۵ هزار هکتار نهالکاری و ۱۰۰ هزار هکتار قرق عرصه را تصویب کرده اند که به دلیل عدم تصویب مطالعات جامع، اعلام کردیم که این برنامه قابل اجرا نیست.
مدیرکل منابع طبیعی خوزستان با اشاره به اینکه اعتبارات ریزگردها از امسال در اختیار استانداری خوزستان است، گفت: وزیر جهاد کشاورزی طی نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است که امسال این مصوبه قابل اجرا نیست و با توجه به اینکه اعتبارات در اختیار این وزارتخانه نیست، مسئولیتی نیز متوجه ما نخواهد بود.
وی با بیان اینکه در نخستین سال اجرای طرح مهار کانون های ریزگردها مطالعات جامع وجود نداشت گفت: بر اساس دستور رئیس جمهوری کانون های فوق بحرانی ریزگرد در جنوب و جنوب شرق اهواز در اولویت قرار گرفت که بر همین اساس در اسفند سال ۹۵ تا فروردین ۹۶ در حدود پنج هزار هکتار درختکاری، در سال ۹۶ ، حدود ۱۵ هزار هکتار درختکاری، ۱۰ هزار هکتار مدیریت چرا، ۲۰ هزار هکتار قرق عرصه ها و هفت هزار هکتار مرطوب سازی انجام شده است.
مطیعی در ادامه با تاکید بر لزوم انطباق طرح جامع مقابله با ریزگردها با شرایط فعلی آب و هوایی و خشکسالی خوزستان، گفت: یکی از اولویت های طرح موسسه جنگل ها در مطالعات جامع، مرطوب سازی کانون های ماهشهر و هندیجان است، در حالی که آب کافی برای این کار وجود ندارد، همچنین بر اساس شرایط فعلی ناچار هستیم که از گونه های گیاهی که نیاز کمتری به آب دارند استفاده کرده و بوته کاری را جایگزین درختکاری کنیم.
هیات دولت طرح کوتاه مدت و بلندمدت تثبیت کانون های گرد و غبار در خوزستان را هفته گذشته، در فروردین سال ۹۶ تصویب کرد. این مصوبه در پی توفان شدید گرد و غبار در بهمن سال ۹۵ طرح شد. همزمان طرح نهالکاری و آبرسانی به کانون های ریزگرد در جنوب و جنوب شرق اهواز آغاز شد.
برآوردها کانون های گرد و غبار خوزستان را بیش از ۷۰۰ هزار هکتار (رسی و ماسه ای) نشان می دهد که ۳۵۰ هزار هکتار از آنها بحرانی و بیش از ۴۰ هزار هکتار فوق بحرانی است. کارشناسان بر این باورند که ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار هکتار از زمین های این استان نیز تنها یک گام با بیابانی شدن فاصله دارند.

مطالب پیشنهادی