آب غیر قابل شرب خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رئیس مرکز بهداشت خوزستان خبر داد: آب اهواز از نظر طعم و بو در اکثر موارد قابل شرب نیست.

سلمان زاده بیان کرد: مردم به ناچار روی می آوردند به تصفیه خانه های خانگی و یا اینکه آب شرب را از دستگاه های آب شیرین کُن و حتی ماشین هایی غیر استاندارد خریداری می کنند.

طی ماه‌های اخیر کیفیت آب خوزستان به پائین ترین حد ممکن رسیده است؛ نماینده خرمشهر از بی کیفیت شدن و شورشدن آب به عنوان یک معضل امنیتی نام برد.