پیشبرد سیاست‌های دولت در خوزستان اولویت ما است

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: پیشبرد بهتر برنامه های توسعه استان و سیاستهای دولت از اولویت های مهم من در این سفر به خوزستان است.

جمشید انصاری روز پنجشنبه اظهار کرد: با توجه به مسئولیتی که سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با نظام اداری در استان های مختلف دارد و با توجه به مشکلات موجوددر زمینه نیروی انسانی و ساختار دربرخی دستگاه های اجرایی استان، به خوزستان سفر کردم.
وی افزود: به دعوت استاندار خوزستان به این استان آمدم تا از نزدیک با برخی مشکلات آشنا شده و راه حلها را بررسی کنیم و بتوانیم با همدلی و هم فکری در جهت حل این مشکلات و بهبود وضعیت دستگاه‌های اجرایی استان تصمیم گیری کنیم.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه به برنامه های خود اشاره کرد و گفت: امروز در شورای اداری استان شرکت میکنیم تا بررسی کنیم چه قدم‌هایی می توان برای کمک به مدیریت استان در جهت پیشبرد بهتر برنامه های توسعه استان و سیاست های دولت انجام بدهیم.
این اولین سفر رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به استان خوزستان است، استقبال استانداری خوزستان، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان و معاون استاندار از انصاری در فرودگاه استقبال کردند.
جمشید انصاری، معاون رییس جمهوری صبح پنج شنبه از طریق فرودگاه اهواز وارد خوزستان شد .وی بلافاصله به سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان رفت و در نشستی صمیمی با کارکنان این سازمان شرکت کرد.
شرکت در شورای راهبری استان، شرکت در شورای اداری استان از دیگر برنامه های انصاری دراین سفر اعلام شده است.
نشست خبری با مطبوعات آخرین برنامه وی در خوزستان است.