ریزگردها باعث ایجاد فضای ناامیدی در خوزستان شده است

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:

غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت خوزستان با حضور جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اهواز اظهار کرد: از سال ۷۰ تاکنون بیش از ۲۵ برنامه تحول اداری به منظور اجرایی شدن پروژه تحول اداری تدوین شد ولی به طور کلی تأثیر آن بر توسعه یافتگی بارز نیست و روشن نشده است. سرمایه گذاری و اشتغال باید از فساد اقتصادی مبرا باشد؛ در یک سیستم و نهاد سالمی می توانیم سرمایه گذاری، اشتغال و توسعه را رقم بزنیم و برای جلوگیری از فساد به قوانین عملیاتی تر نیازمند هستیم.

شریعتی عنوان کرد: هرچه مقررات اداری و قوانین شفاف تری را بدون تفاسیر مختلف ارائه کنیم می توان به سلامت اداری و اقتصادی بیشتر جامعه کمک کرد؛ هرچه جامعه از سلامت اقتصادی و اجتماعی بیشتری برخوردار باشد به تبع امکان رشد، توسعه و سرمایه گذاری بیشتری هم دارد. در این میان می توان دلایل تأثیرگذاری سازمان اداری و استخدامی در جریان توسعه، کاهش فساد اداری و کوچک سازی دولت را بررسی کنیم.

وی افزود: خواستار این هستم که ساختار اداری و سازمانی دستگاه های مختلف در کشور متناسب با برنامه عملیاتی آنها تنظیم و ارائه شود. در حال حاضر بعضا یک سری چارت های اداری ثابتی را تنظیم می کنیم که متناسب با شرح اداری سازمان ها عمل نمی شود. برخی شهرستان های خوزستان تولیدات کشاورزی بیشتر از یک استان را دارند در حالی که کارشناس و نیروی انسانی لازم در آن استقرار ندارند، چنین وضعیتی باعث اتلاف منابع می شود.

استاندار خوزستان گفت: مجموعه فعالیت ها و وظایفی که برعهده استانداری خوزستان است با استانداری سایر استان ها متفاوت است ولی چارت اداری آنها یکسان دیده شده و این باعث کاهش بهره وری می شود؛ در نهایت باعث می شود استان های بزرگی مثل خوزستان که در اکثر مسائل (بنادر، نفت، پتروشیمی، کشاورزی حاکمیتی و ….) دستی بر آتش دارند، کارش سخت تر می شود چون چارت اداری و سازمانی متناسب با حجم فعالیت ها نیست.

شریعتی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین مهاجرفرستی را داریم، ادامه داد: پدیده ریزگردها باعث شده مردم امید و نشاطی که باید را نداشته باشند؛ همچنین باعث ایجاد فضای یأس و ناامیدی شده با اینکه دولت برای حل معضل و مشکلات اصلی (آب و فاضلاب، کشاورزی و …….) استان همت و عزم جدی دارد.

وی گفت: در صورت خروج نخبگان، بهره وری از منابع فعلی استان هم کاهش پیدا می کند که در نتیجه برای تمام کشور بد می شود چون هیچ استانی به اندازه خوزستان با اقتصاد کشور عجین و یا وابسته نیست.