اقدام قابل تحسین یک شرکت بزرگ صنعتی؛

انتصابات بومی در فولاد اکسین خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: همواره بحث انتصابات و استخدامی ها در سطح استان خوزستان با چالش‌های بسیاری مواجه بوده است و موضوع بومی بودن یا نبودن در بحث انتصابات و استخدامی ها در ادارات و مخصوصا شرکتهای صنعتی استان دائماً با نگرانی و نقدهای تند از سوی کارشناسان، نمایندگان مردم و فعالین اجتماعی روبه‌رو بوده است.

اما در این میان خوب است به شرکتهایی هم اشاره کرد که تعصب خاصی در به کارگیری کارکنان و مدیران بومی و متخصص دارند و همواره در انتصابات و استخدامی ها شرط بومی بودن را به عنوان اولین شرط در نظر می گیرند.

بر اساس گزارشهای دریافتی شرکت فولاد اکسین خوزستان یکی از شرکتهایی است که اخیرا در بکارگیری پرسنل و مدیران خود تعصب بسیاری روی بومی بودن این نیروها نشان میدهد.جالب است بدانید در یکسال گذشته کلیه نیروهای مورد نیاز فولاد اکسین از بین جوانان خوزستانی و حتی انتصاب تمام مدیران شرکت فولاد اکسین خوزستان از متخصصین بومی و داخلی شرکت صورت گرفته است.

کم لطفیست اگر به این موضوع اشاره نشود که مدیریت عالی و اعضای هیئت مدیره فولاد اکسین خوزستان حتی در استفاده از پیمانکاران ، تامین کنندگان و خریداران این شرکت هم خوزستانی بودن را در اولویت قرار می دهند.