توافق فولاد خوزستان و وزارت رفاه برای معامله “اکسین”

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: توافق نامه ای بین فولاد خوزستان و وزارت رفاه برای خرید فولاد اکسین خوزستان صورت پذیرفت.
محمد کشانی مدیر عامل فولاد خوزستان در گفتگویی با معدن ۲۴ گفت:توافق نامه ای بین فولاد خورستان و وزرات رفاه برای انجام مذاکرات بیشتر برای خرید فولاد اکسین خوزستان صورت پذیرفته است.و امیدواریم شرایط برای خرید سهام این شرکت نهایی شود.
وی تصریح کرد : بعد از خرید کارخانه ۲.۵ میلیون تنی کنسانتره توسعه ملی در سنگان به دنبال خرید یک کارخانه کنسانتره سنگ آهن با همین ظرفیت با هدف اجرای طرح های توسعه هستیم.
کشانی اظهار داشت:امسال ظرفیت تولید فولاد خوزستان به ۴ میلیون تن خواهد رسید و طرحهای توسعه از خرداد ماه به بهره برداری می رسد.
گفتنی است فولاد خوزستان با صادرات بیش از دو میلیون فولاد بزرگترین صادرکننده این محصول در ایران است.