معیشت ۱۰۰ هزار خوزستانی در گرو تامین حق‌آبه اراضی نیشکر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خواستار توجه جدی به وضعیت منابع آبی استان و تامین حق‌آبه نیشکر شد و گفت: اشتغال بیش از ۱۹ هزار نفر و معیشت ۱۰۰ هزار خوزستانی، وابسته به توسعه نیشکر و همچنین تولید محصول استراتژیک شکر است و این مساله موضوعی نیست که دستگاه‌های متولی تامین آب بخواهند براحتی از کنار آن گذر کنند.

محمود شمیلی   ۵ فروردین ماه در نشست با وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: کاهش ضریب امنیت تولید برای شرکت توسعه نیشکر به عنوان بزرگترین قطب متمرکز کشاورزی – صنعتی کشور، تبعات ناگواری در سطح منطقه‌ای و ملی در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: اشتغال بیش از ۱۹ هزار نفر و وابستگی معیشت ۱۰۰ هزار خوزستانی به توسعه نیشکر و همچنین تولید محصول استراتژیک شکر، موضوعی نیست که دستگاه‌های متولی تامین آب بخواهند براحتی از کنار آن گذر کرده و آن را با سایر نسق‌داران خرد مقایسه کنند چرا که ضرر و زیان گیاه دایمی و پنج ساله نیشکر به مراتب بیشتر و فراتر از یک گیاه فصلی است و خسارت به آن، ابعاد مختلف کشاورزی و صنعتی به دنبال دارد که توجه و حساسیت بیشتری را در این زمینه می‌طلبد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تصریح کرد: این شرکت در راستای صرفه‌جویی در مصرف آب و توسعه روش‌های بهینه آبیاری، طی نشست‌های فنی و تخصصی گزینه‌های مختلفی را بررسی و معرفی کرده است و امیدوارم با نظارت دستگاه‌های استان ضمن کنترل وضعیت بهره‌برداری از منابع آبی، نظارت و کنترل بیشتری بر پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: انتظار است که وزارت جهاد کشاورزی بر اساس ابلاغیه‌‌های خود، سطح زیرکشت زراعت‌های مختلف را کنترل و بخصوص بهره‌برداران غیر مجاز آب را در حوضه‌های مختلف محدود کند.

نشست مشترک مدیرعامل و معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با وزیر جهاد کشاورزی به منظور بررسی وضعیت منابع آبی خوزستان و تامین حق آبه نیشکر، صبح امروز در محل وزارت کشاورزی برگزار شد.

 

/ایسنا