چشمش را هم کور می‌کنند؛ اندر حکایت کهور و خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  “کهور” مرگ خوزستان را سرعت می‌بخشد

معاون آبخیزداری و امور بیابان سازمان جنگل ها و مراتع می‌گوید: تالاب خشکیده نیاز به آب دارد نه کهور امریکایی، باید آب را به اینجا برسانیم و این فرصت را به طبیعت بدهیم تا با گیاهان شورپسند علفی کم کم طبیعت خودش را احیا کند در این صورت گرد و غبار و لایه‌های رسی بستر تالاب‌ها هم دیگر به هوا بلند نمی‌شود.

متأسفانه حتی برنامه دارند تا ۵۰۰ هزار هکتار از بیابان‌های خوزستان را زیر کشت این درخت ببرند که فاجعه است امروز حتی در عربستان و امارات هم دارند این درخت را ریشه کن و حذف فیزیکی می‌کنند.