فرماندارانی که در محل خدمت خود سکونت نداشته باشند برکنار می شوند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  سخنگوی وزارت کشو از دستور رحمانی فضلی وزیر کشور به تمامی فرمانداران بر لزوم سکونت در محل خدمت خود پیرو تاکید رئیس جمهوری خبر داد و تصریح کرد: فرماندارانی که در محل خدمت خود سکونت نداشته باشند برکنار می شوند.
سامانی افزود: در این خصوص به نهادهای نظارتی وزارت کشور ماموریت داده شد که بر تحقق این امر نظارت داشته باشند.

🌐 فرماندارانی که در شهرستان خدمتی خود اقامت ندارند را به عصر جنوب معرفی کنید.